แผ่นดินทอง

เข้าร่วมทำการแสดงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2561

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมทำการแสดงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ณ สวนราชานุสรณ์ ในชุดการแสดงแผ่นดินไทย แผ่นดินทอง