สร้างความสัมพันธ์

กำหนดการจัดกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษาไทย”

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 #เชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษาไทย” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้ปกครอง และครูประจำชั้นที่จะช่วยกันดูแลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอประชุมดุลยรัตน์