สมาทานศีล

กิจกรรม “พ่อลูกใจใส ใส่ใจวิถีพุทธ”

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30-15.00 น. โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “พ่อลูกใจใส ใส่ใจวิถีพุทธ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ห้องละ 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม