สบู่จากวัสดุธรรมชาติ

กิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2560

28-29 ส.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิต-วิทย์ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย ฐานสถานะของสารและการแยกสาร, ภาพวาดบอกสภาพอากาศ, การทำไอศกรีม, การทำสบู่จากวัสดุธรรมชาติ โดยได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง อร่อยกับไอศครีมที่ตัวเองทำ ได้รับทั้งความรู้