ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ครอบครัวใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2560 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักเรียนเตรียมตัวกันแต่เช้า เพื่อจะไปรับความรู้นอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับทั้งความสนุกและความรู้กันทุกคน

กิจกรรม “ครอบครัวใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง”

ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560 #ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวใจใสเรียนรู้โลกกว้าง” เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัว ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี