วันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท English and I จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การเล่นเกม และการประกวดมิสครอส พร้อมทั้งมีแซนตี้คนสวยมามอบขนมให้กับเด็ก ๆ ทุกคน

กิจกรรมวันคริสต์มาสและแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าประเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้นำทีมซานต้า ไปจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและแจกขนมให้กับเด็ก ๆ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ