ลูกที่มีความกตัญญู

ผู้อำนวยการวาม ดุลยากร เข้าเฝ้าและรับประทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำภาค ปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางวาม ดุลยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรจงรัตน์ เข้าเฝ้ารับประทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำภาค ปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ