รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร I.E.P (Intensive English Programme)

โรงเรียนบรรจงรัตน์ ประกาศรับสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตร I.E.P (Intensive English Programme) หลักสูตร I.E.P (Intensive English Programme) ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 สอบคัดเลือก 7 มกราค ม 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร. 036-411678