รับนักเรียนใหม่

กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบรรจงรัตน์ กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ.2561 สอบคัดเลือกวันที่ 17 ก.พ.2561 ประกาศผลวันที่ 23 ก.พ.2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร.036-411678