รักษ์สิ่งแวดล้อม

เชิญชวนผู้ปกครองร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่ชำรุด

โรงเรียนบรรจงรัตน์ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะขอรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อนำไปมอบให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.)