มงคล 38 ประการ

กิจกรรมมงคล 38 ประการ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมมงคล 38 ประการ โดยมี พระรุจ โพธิญาณ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้สติ ในการดำเนินชีวิตด้วยมงคล 38 ประการ 

นิทรรศการมงคล 38 ประการ

เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 60 โรงเรียนบรรจงรัตน์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมงคล 38 ประการ เนื่องในงานประจำปีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งจะมีคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา ทางการศึกษา ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกด้วย