พิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 60 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบรรจงรัตน์ นางวิมล ดุลยากร เป็นประธานในพิธี และในภาคบ่ายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม