ผู้ปกครอง

กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย”

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 60#กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย” ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย” มีกิจกรรมให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตามฐานต่าง ๆ