ประกาศผลการรับนักเรียน

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายชื่อติดต่อรับเอกสารรับมอบตัวภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-12.00 น. พ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์