บริจาคเงิน

โครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 60 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเข้าร่วมโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดลพบุรี เดิน-วิ่งรับบริจาคเงินจากชาวจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเงินที่รับบริจาคไปสมทบทุนเข้าร่วมโครงการ “ก้าวคนละก้าว” อีกทางหนึ่งที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มาเป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาค