นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา

นิทรรศการมงคล 38 ประการ

เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 60 โรงเรียนบรรจงรัตน์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการมงคล 38 ประการ เนื่องในงานประจำปีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งจะมีคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา ทางการศึกษา ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการอีกด้วย