ทุนทรัพย์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดเติมบุญ

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตลาดนัดเติมบุญ เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง นำสินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้ามือสองเข้ามาจำหน่ายในราคามิตรภาพ และนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการดำเนินการช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่าง ๆ กิจกรรมจัดระหว่าง เวลา 14.30-16.00 น. ณ บริเวณสนามบาส และหอประชุมดุลยรัตน์