ทำบุญเมืองลพบุรี

กิจกรรมทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 18 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยได้ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าพระบฏสวดอิติปิโสรอบเมือง และแสดงธรรมกลางเมือง เรื่องเพียงแค่พอ โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ และได้จัดกิจกรรมผ้าป่ามงคล ๓๘ ประการ ตั้งใจปฏิบัติถวายบูชาพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษ ๕ ข้อ ร่วมกิจกรรมโดยสโมสรใจใส “หัวใจใฝ่ธรรม”