ตะลุยคณิต

กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษา ก้าวหน้าสู่สากล”

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 61 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษา ก้าวหน้าสู่สากล” ณ หอประชุมดุลยรัตน์

กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษาไทย” ป.2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 60 ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษาไทย” มีกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ มากมายหลายกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์

กำหนดการจัดกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษาไทย”

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 #เชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษาไทย” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้ปกครอง และครูประจำชั้นที่จะช่วยกันดูแลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอประชุมดุลยรัตน์