ความสัมพันธ์

กำหนดการจัดกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษาไทย”

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560 #เชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษาไทย” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้ปกครอง และครูประจำชั้นที่จะช่วยกันดูแลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เวลา 08.00-13.00 น. ณ หอประชุมดุลยรัตน์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย” ปีการศึกษา 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 #เชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ช่วยฟูมฟักรักภาษาไทย” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวผู้ปกครอง และครูประจำชั้นที่จะช่วยกันดูแลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ณ หอประชุมดุลยรัตน์ เวลา 08.00-13.00 น.