ก้าวหน้าสู่สากล

กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษา ก้าวหน้าสู่สากล”

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 61 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษา ก้าวหน้าสู่สากล” ณ หอประชุมดุลยรัตน์