กิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์ 2561

ด้วยโรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมกับบริษัท Edukids กำหนดจัดกิจกรรมแคมป์วิทยาศาสตร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00–15.30 น. ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สู่โลกเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนทักษะการสังเกตหลักฐาน และสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติการค้นหาความจริงและมีชิ้นงานที่ทำด้วยตนเอง