การใช้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน Day Camp ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

บริษัท อิงลิช แอนด์ ไอ จำกัด กำหนดจัดกิจกรรม Day Camp ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 #ในหัวข้อYoungExplorers ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30–15.30 น. ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ นักเรียน