การเรียนรู้อย่างมีความสุข

กิจกรรม “ครอบครัวใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง”

ในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560 #ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวใจใสเรียนรู้โลกกว้าง” เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัว ในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี