การเกี่ยวข้าว

กิจกรรมใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบรรจงรัตน์นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำกิจกรรมใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นป.4 เรียนรู้การเกี่ยวข้าว, หลักโภชนาการศึกษา, การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ และการเพาะต้นอ่อนของพืช ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชีวิตและศิลปะ มูลนิธิ MOA ไทย