กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าประเทศ

กิจกรรมวันคริสต์มาสและแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าประเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้นำทีมซานต้า ไปจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและแจกขนมให้กับเด็ก ๆ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ