กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท English and I จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การเล่นเกม และการประกวดมิสครอส พร้อมทั้งมีแซนตี้คนสวยมามอบขนมให้กับเด็ก ๆ ทุกคน