ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและเจ้าหน้าที่
โรงเรียนบรรจงรัตน์