Blog

รับสมัครนักเรียน I.E.P ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร: 25-26 ธ.ค. 2560

สอบ: 7 มกราคม 2561

ประกาศผลสอบ: 15 มกราคม 2561

มอบตัว: 7 กุมภาพันธ์ 2561

แสดงความคิดเห็น