กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษา ก้าวหน้าสู่สากล”

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 61 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ตะลุยคณิต พิชิตภาษา ก้าวหน้าสู่สากล” ณ หอประชุมดุลยรัตน์

เข้าร่วมทำการแสดงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2561

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมทำการแสดงงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ณ สวนราชานุสรณ์ ในชุดการแสดงแผ่นดินไทย แผ่นดินทอง

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย ซึ่งภายในงานจะมีการประกวดการแต่งไทยสวยงามของครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีสินค้า OTOP ให้เลือกชมและซื้อมากมาย การเรียนรู้จากภูมิปัญญาไทย การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท English and I จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้กับเด็ก ๆ ซึ่งจะมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน การเล่นเกม และการประกวดมิสครอส พร้อมทั้งมีแซนตี้คนสวยมามอบขนมให้กับเด็ก ๆ ทุกคน

กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด พักแรม ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23-24 ธ.ค. 60 โรงเรียนบรรจงรัตน์จัดกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โดยได้ไปทำการเปิดกอง เดินทางไกล และเล่นฐานบุกเบิก ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแค้มป์ อ.พัฒนานิคม และในช่วงกลางคืนทำกิจกรรมรอบกองไฟที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์

กิจกรรมวันคริสต์มาสและแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าประเทศ โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้นำทีมซานต้า ไปจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและแจกขนมให้กับเด็ก ๆ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 

โครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 60 คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเข้าร่วมโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ จังหวัดลพบุรี เดิน-วิ่งรับบริจาคเงินจากชาวจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเงินที่รับบริจาคไปสมทบทุนเข้าร่วมโครงการ “ก้าวคนละก้าว” อีกทางหนึ่งที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มาเป็นประธานในการรับมอบเงินบริจาค

กิจกรรมมงคล 38 ประการ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมมงคล 38 ประการ โดยมี พระรุจ โพธิญาณ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้สติ ในการดำเนินชีวิตด้วยมงคล 38 ประการ 

น้องอนุบาล 3 เยี่ยมชมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 60 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ มาเยี่ยมชมโรงเรียนบรรจงรัตน์ โดยมีพี่ ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอต้อนรับน้อง ๆ และพาเดินชมห้องเรียนและห้องประกอบต่าง ๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและน่ารักมาก ๆ

กิจกรรมทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรจงรัตน์ ร่วมงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 18 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โดยได้ร่วมเดินขบวนแห่ผ้าพระบฏสวดอิติปิโสรอบเมือง และแสดงธรรมกลางเมือง เรื่องเพียงแค่พอ โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ และได้จัดกิจกรรมผ้าป่ามงคล ๓๘ ประการ ตั้งใจปฏิบัติถวายบูชาพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษ ๕ ข้อ ร่วมกิจกรรมโดยสโมสรใจใส “หัวใจใฝ่ธรรม”