ติดต่อเรา

แผนที่การเดินทาง

แบบฟอร์มติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบรรจงรัตน์

77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร. 036-411678 โทรสาร. 036-411957

โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์

159 ถนนนเรศวร ต.ทะเลชุบศร อ.ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร. 036-411348 โทรสาร. 036-411131