Blog

เด็กหญิงวนัชพร เตชะวัฒนวรรณา เด็กหญิงสิริวรรณ ภู่พลายงาม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป.1-3 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2555

แสดงความคิดเห็น