Blog

เด็กหญิงภูริชญา แย้มอำพล

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 7 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2555 ในหัวข้อ “ผู้ประพฤติธรรม นำมาซึ่งความสามัคคี”

แสดงความคิดเห็น