Blog

เด็กหญิงณภัทร วงษ์พะยอม

ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการแข่งขันเล่านิทานประเภทออทิสติก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60

แสดงความคิดเห็น