Blog

เด็กชายปฏิพัฒน์ พิณศรี

ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ในการประกวดคัดลายมือ ประเภทพิการบกพร่องทางร่างกาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60

แสดงความคิดเห็น