Blog

เชิญชวนผู้ปกครองร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่ชำรุด

โรงเรียนบรรจงรัตน์ร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จะดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจะขอรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อนำไปมอบให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) และกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปแยกชิ้นส่วนจำหน่าย และนำรายได้มาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน โรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่าการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่ชำรุดจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองที่มีอุปกรณ์ที่ชำรุด ร่วมบริจาคอุปกรณ์กับทางโรงเรียน ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 นี้

แสดงความคิดเห็น