Blog

วันเปิดบ้านประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนได้กำหนดจัดโครงการ “วันเปิดบ้านประถม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25-29 กันยายน 2560 จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านไปพบกับครูประจำชั้นที่ห้องเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ระหว่างเวลา 15.00 – 17.00 น. ตามกำหนดการต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น