Blog

รับสมัคร Banjongrat Got Talent ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม Banjongrat Got Talent ตั้งแต่วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-12.30 น. ณ ห้องดนตรีพื้นฐาน โดยจะมี #การแข่งขันรอบที่1 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560

แสดงความคิดเห็น