ครอบครัวใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2560 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม “ครอบครัวใจใสเรียนรู้สู่โลกกว้าง” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นักเรียนเตรียมตัวกันแต่เช้า เพื่อจะไปรับความรู้นอกห้องเรียน ซึ่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้รับทั้งความสนุกและความรู้กันทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *