ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนบรรจงรัตน์

2 days 3 hours ago

✅โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรม “วันเปิดบ้านประถม” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2566

✳️ขอความร่วมมือผู้ปกครองมาตาม วัน เวลา ที่กำหนด เพื่อเป็นการลดปัญหาจราจรของโรงเรียน พร้อมรับอาหารเสริม (นม UHT) จำนวน 1 ลังค่ะ

โรงเรียนบรรจงรัตน์

5 days 4 hours ago

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังต่อไปนี้
----------------------------
1. จังหวัดลพบุรี กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 จึงเห็นสมควรให้นักเรียนทุกคนแต่งกายชุดไทยในวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

2. กำหนดจัดกิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญา ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย” ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-15.30 (ตามตารางของห้องเรียน) นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้กับครูภูมิปัญญา และการละเล่นไทย

3. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชนระดับภาคกลาง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูโรงเรียนเอกชนไปร่วมงานครั้งนี้โดยทั่วกัน โรงเรียนจึงขอปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเป็นเวลา 1 วัน คือในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

โรงเรียนบรรจงรัตน์

1 week 8 hours ago

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2566 ----------------------------- คลิกลิงก์ : bit.ly/Br_Test ----------------------------- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 036-411678 เพจโรงเรียนบรรจงรัตน์ : m.me/banjongratschool

โรงเรียนบรรจงรัตน์

1 week 1 day ago

- โรงเรียนบรรจงรัตน์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 และ 5/5 ห้องโครงการ SMEP ไปทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ดูดาว) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ ค่ะ

โรงเรียนบรรจงรัตน์

2 weeks 2 days ago

โรงเรียนบรรจงรัตน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสอบใน “อันดับ Top10” และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2566 ทุกคนค่ะ

#นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะ

โรงเรียนบรรจงรัตน์

2 weeks 5 days ago

โรงเรียนบรรจงรัตน์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสอบใน “อันดับ Top10” และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2566 ทุกคนค่ะ

#นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะ

โรงเรียนบรรจงรัตน์

3 weeks 3 hours ago

ผู้อำนวยการวาม ดุลยากร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ค่ะ

โรงเรียนบรรจงรัตน์

3 weeks 5 days ago

12-13 ม.ค. 66

📌นายชูศักดิ์ ศรีจันทร์ม่วง (ครูต๋อง) วิทยากรจากโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง ได้มาให้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษาค่ะ
——————-
📍พรุ่งนี้ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการทดสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ

โรงเรียนบรรจงรัตน์

3 weeks 5 days ago

- เด็กหญิงภาสินี ปัญญาสงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เข้าพิธีรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร “เด็กและเยาวชนดีเด่น” จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้เข้ารับฟังโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ณ.ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

#ขอแสดงความยินดกับน้องคิมด้วยนะคะ

โรงเรียนบรรจงรัตน์

3 weeks 5 days ago

11 ม.ค. 66

📍นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งในภาคเช้าเป็นการแสดงน่ารัก ๆ ของนักเรียนทุกสายชั้น.... และในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมนันทนาการพร้อมกับมอบของขวัญให้เด็ก ๆ ค่ะ

#ขอขอบคุณผู้อำนวยการวาม ดุลยากร, ประธานเครือข่ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนชุดการแสดง และมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ ค่ะ
———————-
#คำขวัญวันเด็ก ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”