ข่าวสารและกิจกรรม

["error","cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received"]
Thursday, March 26th, 2020, 9:33 pm

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคะแนน O-NET สูงสุด....
วิชาภาษาไทย 90.75 ... See more

Thursday, March 26th, 2020, 7:15 pm

ประชาสัมพันธ์เลื่อนการรับผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ... See more

Thursday, March 26th, 2020, 4:10 pm

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะ.....
----------------------------
- ... See more

Tuesday, March 24th, 2020, 9:06 pm

ขอแสดงความยินดี ด้วยนะคะ เก่งมาก ๆ เลยค่ะ
O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์

Tuesday, March 24th, 2020, 9:04 pm

ขอแสดงความยินดี ด้วยนะคะ เก่งมาก ๆ เลยค่ะ
O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ

« 1 of 112 »