ข่าวสารและกิจกรรม

1 day ago

พรุ่งนี้วันพระ
แต่งกายเสื้อคุณใจใสนะคะ

4 days ago
กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ใจใสเรียนรู้ ใส่ใจสุขภาพ” ป.4

14 พ.ย. 62
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และ4/6 ... See more

14 พ.ย. 62
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 และ4/6 ... See more

5 days ago
งานนี้เพื่อลูกรัก “ใจใสเรียนรู้ ใส่ใจสุขภาพ” ป.4

13 พ.ย. 62
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ4/5 ... See more

13 พ.ย. 62
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 และ4/5 ... See more

5 days ago

โรงเรียนบรรจงรัตน์ได้ทำการพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษาออนไลน์ ... See more

6 days ago
กิจกรรมงานนี้เพื่อลูกรัก “ใจใสเรียนรู้ ใส่ใจสุขภาพ” ป.4

12 พ.ย. 62
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และ4/4 ... See more

12 พ.ย. 62
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 และ4/4 ... See more

« 1 of 94 »