ข่าวสารและกิจกรรม

["error","Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons."]
Wednesday, April 22nd, 2020, 5:00 pm

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
- ... See more

Thursday, April 9th, 2020, 1:38 am

9 เม.ย. 63
- ... See more

Tuesday, April 7th, 2020, 2:22 am
Photos from โรงเรียนบรรจงรัตน์'s post

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ ... See more

Tuesday, March 31st, 2020, 4:14 pm

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้คะแนน O-Net สูงสุด วิชาภาษาไทย ... See more

Thursday, March 26th, 2020, 9:33 pm

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคะแนน O-NET สูงสุด....
วิชาภาษาไทย 90.75 ... See more

« 1 of 113 »