กิจกรรมเร็วๆ นี้

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

วันพุธที่ 16 พ.ค.2561 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...

กีฬาสีกระต่ายเกมส์

วันที่ 9 มี.ค.2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบรรจงรัตน์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

สอบปลายภาค 5-9 มี.ค.2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...

รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร 4-6 ก.พ. 2561 สอบคัดเลือก 17 ก.พ.2561 ประกาศผลสอบ 23 ก.พ.2561 มอบตัว 3 มี.ค.2561 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

12 มกราคม 2561 หอประชุมดุลยรัตน์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...

รับสมัครนักเรียน I.E.P ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัคร: 25-26 ธ.ค. 2560 สอบ: 7 มกราคม 2561 ประกาศผลสอบ: 15 มกราคม 2561 มอบตัว: 7 กุมภาพันธ์ 2561 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...

ปิดภาคเรียนที่ 1/2560

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 3-6 ตุลาคม 2560 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ...
Loading...