กิจกรรมของโรงเรียน

Loading...

บรรจงรัตน์สาร

บรรจงรัตน์สาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 46
ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2558

 

การรับสมัครนักเรียน

 • ระดับอนุบาล รับสมัครช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
  สอบถามรายละเอียดโทร. 0-3641-1348
 • ระดับประถมศึกษา รับสมัครช่วงเดือนมกราคมของทุกปี
  สอบถามรายละเอียดโทร. 0-3641-1678

การรับสมัครครู

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • มีประสบการณ์สอนตรงตามวุฒิการศึกษา
 • สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

 • ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ โทร. 0-3641-1678
 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ โทร. 0-3641-1678